Het verhaal van het ontstaan van Harmonie Ambrosius

1893 - heden

Geschiedenis

Het begin.

Harmonie Ambrosius heeft een lange geschiedenis, deze begint in februari 1893 toen leden van het
toen ontbonden "Apollo" het harmonieorkest "Kunstmin" oprichten. Op 9 September 1893 ging deze
vereniging samen met enige leden van de schutterij St. Ambrosius en hiermee was harmonie St.
Ambrosius opgericht.
De leden van de schutterij kregen vergunning hun instrumenten ten dienste van St. Ambrosius te
gebruiken. De eerste dirigent was de heer J.F.M. Smits. Het orkest repeteerde in een café aan de
Boterstraat. Bij de viering van bet 12 1/2 jarig bestaan boden de leden de vereniging een vaandel
aan. Dit vaandel is nog steeds in bet bezit van onze vereniging. In 1906 behaalde St. Ambrosius op
een concours in Leiden een 1e prijs en tevens werd bet vaandel bekroond met de 1e prijs in de
vaandel‐wedstrijd. Inmiddels werd er gerepeteerd in gebouw Arcade van de Volksbond aan de Lange
Haven.
Het 15‐jarig bestaan werd in 1908 gevierd met het organiseren van een concours waaraan 25
verenigingen deelnamen. Tijdens de mobilisatiejaren, van de eerste wereld oorlog van 1914‐1918,
heeft de vereniging een moeilijke tijd doorgemaakt, daar veel van de leden in militaire dienst waren.
Na deze tijd bloeide de vereniging weer op en in 1924 deed St. Ambrosius aan twee concoursen
mee, waar respectievelijk de le en 2e prijs werden behaald.
Vanaf 1924 is de vereniging op alle gebieden groter geworden, vooral op muzikaal terrein. In 1935
werd aan een concours in Rotterdam deelgenomen, daar werd in de superieur afdeling een 1e prijs is
behaald met lof . Een ere‐prijs in verband met het behalen van het hoogste aantal punten tijdens dit
2 daagse concours en de directeursprijs. In ditzelfde jaar trad harmonie St Ambrosius bij de KRO op
voor de Nederlandse radio.
Op 7 april 1936 trad het corps voor de eerste maal op in uniform, waarvoor meer dan 10 jaar was
gespaard. In dit zelfde jaar behaalde zij weer twee eerste prijzen in de hoogste afdeling. Op 3
september 1936 had St. Ambrosius de eervolle taak H.M. de
Koningin te verwelkomen aan het station in Schiedam.
Toen in 1942 de bezetters de cultuurkamer instelde, wenste ook St. Ambrosius hieraan geen gevolg
te geven. Instrumenten en uniformen gingen de kast in en bleven hier tot aan de bevrijding. Helaas
overleefden enkele leden de oorlog niet, onder hen bevond zich ook de dirigent dhr. J.F.M. Smits.
Onder leiding van dhr. J.F. Heilker werd direct na de oorlog weer gestart en werd een bijdrage
geleverd rondom de bevrijdingsfeesten. Daar het 50‐jarig bestaan in de oorlogsjaren viel, is dit met
gevierd, maar in 1948 werd het 55‐jarig bestaan groots
gevierd.
Bij het 60‐jarig bestaan werd door "de dames der leden" een nieuwe vlag aangeboden. Dirigent dhr.
J.F. Heilker had speciaal een feestmars gecomponeerd. Wegens zijn slechte gezondheid kon hij dit
stuk tijdens het galaconcert niet zelf dirigeren.
Helaas verbeterde zijn gezondheid niet meer en werd het orkest vanaf 1954 gedirigeerd door dhr.
C.L. van Beurden.
De vereniging bleef groeien en bloeien en in 1955 werd een tirolerkapel opgericht, Wat later
overging in een boerenkapel. Uiteindelijk heeft deze boerenkapel (VDK, Voorheen De Kurkedeiners)
in 1999 het laatste concert gegeven en door de jaren heen de verenigingskas flink aangevuld.

Geschiedenis

Vanaf de jaren 50.

Het jaar 1956 was voor St. Ambrosius een jaar van acties, met als hoogtepunt een grote loterij onder
leiding van dhr. F. de Groot. Deze loterij hield heel Schiedam weken in zijn ban, en had een netto
resultaat van f 17.500,‐ voor die tijd een gigantisch bedrag,
In april 1957 kon dan ook het hele orkest van nieuwe instrumenten en uniformen worden voorzien.
In dit jaar werd ook een jeugdkorps gestart en kwam voor het eerst het maandblad "St. Ambrosiusaccoorden"
uit.
De opkomst van de televisie in Nederland was een klap voor het verenigingsleven. Ook Ambrosius
werd niet gespaard en in 1964 was er een zodanig verloop van leden dat bet bestuur besloot de
orkesten te scheiden in een drumband en een jeugdharmonie‐orkest.
Middels een grote ledenwervingsactie op de Schiedamse basisscholen in 1970, werd weer een
vrijwel volwaardige orkestbezetting gerealiseerd
Vanaf 1964 hebben de volgende dirigenten het harmonieorkest geleid, dhr. C.L. van Beurden, dhr. B.
v.d. Burg en dhr. C. v. Santen. Vanaf 1976 is dhr. A.C.F. Lansbergen dirigent van het harmonieorkest.
Dhr. Lansbergen is naast dirigent ook spelendlid,
voorzitter en ledenwerver geweest.
In april 1973 werd in gebouw Arcade voor de derde maal opgetreden na de reorganisatie, waarbij op
drie personen na het hele orkest door jonge leden vervangen was. Tijdens dit optreden ontvingen de
klarinettisten dhr. A. Duimel en R Veringmeier het gouden federatie‐insigne. Het orkest trad voor het
eerst op in een nieuw toen zeer modieus uniform, bestaande uit witte pantalons met oranje coltrui
en lichtgroene jasjes,
Harmonie Ambrosius is in die tijd een jeugdig orkest waar, naast het beoefenen van onze gezamenlijke
hobby muziek, gezelligheid vooropstaat.
Daarom worden er vanaf 1988 vrijwel jaarlijks "weekendjes‐uit " georganiseerd. Het hele orkest met
aanhang trekt zich dan terug in een kampeerboerderij en er worden allerlei gezamenlijke activiteiten
ontplooid. Waarbij de zaterdagavond wordt omgedoopt tot "bonte avond".
In 1988 startten Pieter en Monique van Leusden met het clubblad "Ambrosius Nieuws " . Direct vanaf
bet eerste nummer was dit blad een succes, het blad was een spreekbuis voor de hele vereniging van
jong tot oud. Na een aantal maal van redactie te zijn gewisseld; Anita Mulders, Leonie Winkelman en
Astrid te Woerd ‐> ALA en daarna Brigitte Mulders, Leonie Winkelman en Joscha van Oorschot (BLIJ)
kwam de laatste editie van AN uit in 2006.

Geschiedenis

Honderd jaar!

Voor het 100‐jarig jubileum heeft Ambrosius een bezoek gebracht aan Wales. Dit alles gebeurde in bet
kader van een internationale uitwisseling met de zusterstad van Schiedam, Neath. Deze vakantie was
een daverend succes, Onder geweldige weersomstandigheden werden diverse bezienswaardigheden
bezocht en werden twee openluchtconcerten verzorgd Samen met de Neath Youth Wind Band, dat in
1991 een bezoek aan Schiedam bracht, werd een dubbel‐concert gegeven. Dankzij de extra repetities in
het, in de bergen gelegen, gastverblijf waren de muzikale prestaties van bet orkest bijzonder hoog.
Op 10 oktober 1993 verzorgde Harmonie Ambrosius een jubileumconcert ter gelegenheid van het
100‐jarig bestaan in de aula van bet Stedelijk Museum in Schiedam, met aansluitend een receptie in de Branderskelder. Tijdens dit concert werd de door Ron Wasman
gecomponeerde jubileum‐mars "Centenial" ten gehore gebracht.
Ter gelegenheid van het 100‐jarig bestaan is ook het uniform aangepast, Harmonie Ambrosius
speelde vanaf die tijd in een poloshirt en een sweater met jubileum‐opdruk.
Het 110‐jarig bestaan in 2003 werd gevierd met een jubileumconcert in de dorpskerk in Kethel.
Inmiddels speelde het orkest in een beige uniform‐overhemd/blouse. Welke in 2012 vervangen is
door een nieuw uniform met een zwarte broek en een rood overhemd voor de heren en een beige
trui voor de dames. Alles in de nieuwe kleuren van Ambrosius. Ook deze kleuren zijn aan
verandering onderhevig, waar de dames tegenwoordig enkel zwarte kleding dragen.
In 2012 is een groot afscheidsfeest gegeven voor dhr. Lansbergen die na meer dan 40 jaar afscheid
nam van Harmonie Ambrosius. Sinds die tijd is dhr. Dennis te Woerd onze dirigent, hij is de zoon van
een van onze oud‐leden.
De vaste repetitieruimte in de Johannes de Doperkerk was toen inmiddels verleden tijd. Door sloop
van de kerk moest Ambrosius verhuizen en vond jarenlang gastvrij onderdak in het clubgebouw van
drumband OBK in Bijdorp.
Daarna hebben we een tijd in het Wennekerpand gerepeteerd vanaf 2012 en sinds een paar jaar
(2016) maken we voor onze repetities gebruik van de kantine in het ProNova‐college aan de Burg.
Honnerlage Gretelaan.
In de afgelopen jaren is door de harmonie meegedaan aan een aantal festivals en concoursen.
Hierbij werden mooie juryrapporten ontvangen. Een resultaat van intensieve repetitieperioden
waarbij de kwaliteit en kunde van de leden op een hoger niveau werd gebracht. Daarnaast gaan we
nog steeds eens in de zoveel jaar een weekend met elkaar weg om de verenigingsband samen maar
ook met de aanhang te verbeteren.
Het ledental van de harmonie schommelt de laatste jaren rondom de 20. Met dit aantal weet
harmonie Ambrosius keer op keer te verrassen en haar unieke bijdrage aan de culturele
verenigingsleven in Schiedam te leveren.

En nu..

Jubilea!

In 2018 een onderscheiding voor 125 jaar en in 2023 een groot concert nieuwe style wegens het 130 jaar bestaan.

Reageer

Opmerkingen of aanvullingen? Reageer zeker even door onderstaand formulier in te vullen.

 
 
 
 

Volg ons

Volg ons voor updates en behind-the-scenes van Harmonie Ambrosius!